gebouw

De Westfriese Modelspoor Club
is op 1 maart 1998 te Hoorn opgericht.


Doelstellingen:
  • Het bieden van onderdak aan modelspoorhobbyisten. 
  • Het verhogen van kennis en vaardigheden. 
  • Het in samenwerkingsverband bouwen van modules.
  • Het stimuleren van samenwerking door het uitvoeren van gezamenlijke projecten.
  • Het organiseren van beurzen en het demonstreren van de gemaakte modules.
  • Het, in onderling overleg, stimuleren van eigen inbreng en eigen werkzaamheden.

Registratie:

Wij zijn ingeschreven in het verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel en wij zijn lid
van de Nederlandse Modelspoor Federatie.

Bezoek:


Wilt u eens komen kijken, u bent van harte welkom. Wij stellen het op prijs als u zich even
van te voren, via het contactformulier, aanmeldt.


 

 

Copyright © 2018 de WMC. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect
Modified by: Mastron